Project Description

Шаралийската пещера

Пещерата е без естествен вход, открита е при прочувателна галерия в района на кариерите.