Макро – свят на на хищни насекоми, много бързи, много силни, но и много красиви! Всяко от тях притежава уникални за вида си умения да напада, да се защитава, да ловува. Всяко от тях е станало такова благодарение на дълги години еволюция, която ги е превърнала в съвършени смъртоносни машини, достойни за възхищение.