Пещерите или в царството на мрака…


Снимките под земята са предизвикателство, и за физиката, и за сетивата. Мъждукащия челник много често дава грешна представа за пещерата, за цвета на скалите, за обемите и пространствата, които са образувани от хилядолетната борба на водата със скалите. Нерядко се случва пещерата да променя вида си според осветлението, с което отиваме там, според броя хора, които светят. Ще видите снимки от известни, но повече от неизвестни пещери, като проникването в част от тях е възможно само със специализирана екипировка, знания и опит. Ще видите свят, извайван от водата, свят мокър, ръбест, хлъзгав, опасен, но страшно красив.