Макро

Макро, свят малък, хищен и много красив. Уникални малки създания с огромни възможности, всяко съвършен плод на еволюцията. Оцеляващи в условията на тежка конкуренция, притежаващи неподозирани възможности за атака и защита. Просто малки, смъртоносни машини, на чието съвършенство се възхищавам.

Когато Тевно се топеше….

Един хубав, пролетен ден реших, че след успешния опит да видя Седемте Рилски езера в различни фази на топене е редно да ида и видя какво е положението и на Тевно езеро, ей го де е....

Load More Posts