Пещери, известни и неизвестни, лесни и трудни, мокри и сухи….

Духларско-тронни истории и един невероятен сталактитов дъжд…

Сталактитов дъжд в галерия "Марков", малки Тронни зали и още какво ли не.... Пореден валежен ден... Но пък и духа, за по-голям разкош. Планините отново са затворени, освен за тези твърдо практикуващи

Шаралийско-просторни подземни истории

Една пропусната зала в Шаралийската пещера в Пирин... Преди време, след случаен разговор с познати, установихме, че на снимките им от Шаралийската пещера няма нищо познато....Бяхме ходили няколко пъти натам и затова