Макро, свят малък, хищен и много красив. Уникални малки създания с огромни възможности, всяко съвършен плод на еволюцията. Оцеляващи в условията на тежка конкуренция, притежаващи неподозирани възможности за атака и защита. Просто малки, смъртоносни машини, на чието съвършенство се възхищавам.